De flesta privata sjukhusen i Peru har bra sjukvård med välutbildade läkare och sjuksköterskor.
Magsjuka är den mest förekommande åkomman för besökare och när man uppsöker läkare får man både snabb och god hjälp. På de privata sjukhusen föreslår läkaren ofta ytterligare hälsoundersökning och provtagningar som en del i affärsverksamheten. Sjuk- och hälsovård (inkluderande tandvård) är förhållandevis mycket billig i Peru.

Förebygg genom att:

 • endast dricka buteljerat vatten
 • äta på bra restaruranger (inte på gatan)
 • se till att kött och fisk är väl stekt eller kokt
 • grönsaker och frukt skall vara väl sköljda (ej i vatten direkt från kranen)
 • tvätta händerna så ofta du kommer åt, använd gärna handrengöringsmedel med alkohol
 • använda sunt förnuft (t.ex. bör snusare göra ren händerna innan ”prillan” stoppas in)

Hospital Care

Det finns ingen överenskommelse mellan Sverige och Peru enligt socialkonventionen. Detta innebär att om du måste uppsöka läkare eller sjukhus i landet, måste du själv stå för alla kostnader. Om dessa sedan täcks av din försäkring, tar du lämpligast upp i diskussion med försäkringsbolaget. Om du är i behov av kontanta medel för att täcka sjukvårdskostnaderna och har gällande reseförsäkring skall du vända dig till SOS International i Danmark, tfn: +45 70 10 50 50 eller Euro-Alarma Assistance i Tjeckien, tfn: +420 221 860 619.

När du behöver sjukvård och kommer till sjukhuset i Peru kräver man oftast betalning i förväg och släpper inte ut dig som patient förrän du betalt hela sjukhusräkningen. Med tanke på pappershantering och geografiskt avstånd är det därför bra att innan man reser ha en ekonomisk planering för detta.

Hospital Nacional Arzobispo Loayza är ett statligt sjukhus som tar emot alla olycksdrabbade dygnet runt.
Adress: Av. Alfonso Ugarte 848, Lima
Tfn: 431 3710, 431 3799
Hemsida: www.hospitalloayza.gob.pe
Det finns flera större privata sjukhus i Lima som erbjuder allmän läkarvård, pediatrisk vård och annan specialiserad läkarvård, samt tandläkarvård.

Clinica Ricardo Palma

Av. Javier Prado Este 1066
San Borja
Tfn: 224 2224
Hemsida: www.crp.org.pe

Clinica Maison de Santé de Lima

Jr Miguel Aljovin 208-222
Lima
Tfn:  619  6000  /ankn 7 vid akuta fall
Hemsida: www.maisondesante.org.pe

Clínica Anglo Americana 

Av. Alfredo Salazar cuadra 3
San Isidro
Tfn: 712 3000
Hemsida: www.angloamericana.com.pe

Clínica Adventista Good Hope

Malecón Balta 956
Miraflores
Tfn: 610 7300
Hemsida: www.goodhope.org.pe

Hem- och reseförsäkring

Om man reser till Peru eller andra länder i Sydamerika bör man ha någon form av försäkring ifall man måste betala för sjukvård under resan. Många har en hemförsäkring för sin bostad där det oftast ingår ett reseskydd som gäller under 45 dagar och behöver därför inte betala för någon extra reseförsäkring. Om man ska vara borta längre än 45 dagar bör man komplettera hemförsäkringen så att reseskyddet gäller under hela resan.
Det skydd som finns i hemförsäkringen täcker både patientavgifter och de kostnader som uppstår för den sjukvård man kan behöva. Däremot täcker hemförsäkringen inte sådant som ligger utanför sjukvården, som exempelvis ersättning vid förseningar. Den typen av ersättning kan man få genom att teckna särskilda reseförsäkringar.
Hemresa med ambulansflyg kan kosta flera hundra tusentals kronor, som måste betalas om man är oförsäkrad. UD eller svenska staten hjälper vanligtvis inte till med hemresa i samband med sjukdom eller olycksfall.

Studenter och andra med försäkring från Kammarkollegiet ombeds kontakta:
Nordic Assistance.
Tfn:  +45 7020 2171
Fax: +45 7020 2172

Tips för att enklare kunna nå anhöriga

Om man är ensam när man blir plötsligt sjuk eller råkar ut för en olycka kan det vara svårt för sjukvårdspersonal i ett annat land att veta vilka de ska kontakta. Man kan ha telefonnummer till anhöriga uppskrivna på en lapp med information om vilka numren går till.
Man kan också lägga in namn på sina närmaste anhöriga i mobiltelefonens adressbok, under kontaktnamnet ICE som står för ”In Case of Emergency”. Om man har flera kontakter kan man numrera dem med siffror efter förkortningen ICE. Tänk på att telefonnumret ska börja med +46 och utesluta den första nollan i riktnumret för att fungera utomlands.

Försäkringar i trafiken

Trafiken står för en stor del av de dödsolyckor som turister råkar ut för, vilket gör att en av de största hälsoriskerna på en resa är att hyra ett motorfordon. Trafiken i Peru är ärligt talat väldigt hektisk, häsynslös och farlig. Om man ändå väljer att hyra bil kan det vara enklare ur försäkringssynpunkt att boka hyrbilen genom en resebyrå i Sverige. På så sätt får man hjälp med vilka försäkringar som man behöver komplettera med. I de flesta länder täcker till exempel inte trafikförsäkringen personskador hos föraren så man kan behöva en särskild förarplatsförsäkring. Självrisken kan också många gånger vara mycket hög om något händer med bilen.

Tänk på vilka mediciner som behövs

De mediciner som man behöver ha med sig utomlands bör tas med i sin originalförpackning. På så sätt har man något att visa upp både om man behöver kontakta vården utomlands och om tullen undrar vad man har med sig. Om man tar läkemedel som räknas som narkotika, som vissa sömnmedel eller starka smärtstillande mediciner, krävs i många länder ett intyg för att de ska få föras in. Apotek kan utfärda ett sådant intyg till vissa länder medan det i andra länder krävs ett läkarintyg. Landets ambassad kan ge besked om vilka regler som gäller i just det landet.
Det finns också särskilda regler för att ta med mediciner i handbagaget på flyget där till exempel mängden vätska är begränsad. Apotek kan märka förpackningar av flytande medicin som man behöver under resan om man säger till redan när man hämtar ut medicinen.

Sambandscentraler kan ge akut hjälp på plats

Genom sitt försäkringsbolag brukar man kunna få ett kort som innehåller viktiga telefonnummer om man behöver uppsöka vård utomlands. Det vanligaste är att det finns nummer till en sambandscentral som försäkringsbolaget samarbetar med. Ett exempel är SOS International i Danmark, men det finns även andra centraler. På sambandscentralen kan man dygnet runt få hjälp med exempelvis var i landet vården finns och vilka regler som gäller.

Hjälp från ambassader och konsulat

Om man blir sjuk eller skadad i Peru kan man få hjälp av Svenska konsulatet med kontakter både med anhöriga i Sverige och med sjukvården eller myndigheter. Svenska ambassaden för Peru ligger i Santiago de Chile.

Svenska konsulatet i Lima: +51 1 442-8905, www.konslimaresp,2speedy.com.pe.

Svenska ambassaden i Chile:
Tel, fax, e-post:
Tel: +56 2 2940 17 00
Fax: +56 2 2940 17 30
E-post: ambasaden.santiago-de-chile@gov.se

Om man utsätts för ett brott är det ortens polis man ska vända sig till i första hand. Ambassaden eller konsulatet kan däremot hjälpa till med att hitta ett målsägarbiträde om det blir aktuellt att vittna i domstol.

I en nödsituation

Om man behöver ringa ambulans, polis eller räddningstjänst är nödnumret:

 • Polis (Policia): 105
 • Ambulans, Räddningstjänst (Bomberos): 116

Ett litet reseapotek är bra att förbereda

Ett par receptfria läkemedel kan vara till god hjälp på resan. Även om produkterna också finns utomlands kan det vara svårt att hitta rätt när de verksamma ämnena skrivs på främmande språk.

Vaccinationer för Peru

Innan du reser till Peru bör du se till att ha rätt vaccinationer. Det kan vara tråkigt, det kan bli kostsamt, men det är en viktig del av din rese-planering.
Inga vacciner krävs för närvarande för inresa i Peru, men nödvändiga vaccinationer kommer att ge dig trygghet och säkerhet under din vistelse. De riktlinjer som följer är inte en ersättning för ett samråd med en läkare. Rådgör alltid med din läkare eller en specialistmottagning innan du reser, helst 4 till 6 veckor innan du reser till Peru. Vissa vaccinationer kräver flera injektioner, medan andra behöver tid att träda i kraft.

Hepatit A

Alla resenärer till Peru bör vaccineras mot hepatit A, en infektion som kan spridas genom förorenad mat och vatten. I de flesta fall erbjuder en dos av hepatit A-vaccin tillräckligt skydd, två veckor före resan är idealiskt. Vanliga biverkningar är smärta vid injektionsstället och huvudvärk.

Hepatit B

Dina resplaner avgör om du behöver hepatit B vaccination – du bör diskutera frågan med din läkare innan du tar injektionen. Enligt CDC – Centers for Disease Control and Prevention’s ”Hälsoinformation för resenärer till Peru”, rekommenderas vaccinet speciellt för resenärer som ”kan utsättas för blod eller kroppsvätskor, har sexuell kontakt med den lokala befolkningen eller exponeras genom medicinsk behandling.” Vaccinet ges normalt i tre doser över sex månader, men det finns snabbare alternativ (men de ger inte optimalt skydd). Det finns även ett kombinerat hepatit A och hepatit B vaccin.

Gula febern

Gula febern, liksom malaria och denguefeber (som det inte finns vaccin mot), är en sjukdom som överförs av infekterade myggor. Inte alla resenärer till Peru behöver gula febern-vaccination, men den rekommenderas för vissa delar av landet. I stort sett är riskområden belägna öster om Anderna, i djungeln på platser under 2300 meters höjd. Vaccinet ges 10 dagar före resan och är effektivt i minst 10 år. Möjliga biverkningar är influensa-liknande symptom.

Rabies

De flesta resenärer behöver inte rabiesvaccination för Peru. Din läkare kan dock rekommendera vaccinet på grund av särskilda omständigheter, t.ex:

 • om du kommer till Peru för att arbeta med eller hantera djur (veterinärmedicinska arbeten, wildlife forskning eller att arbeta på ett djursjukhus)
 • om du kommer att delta i aktiviteter som kan föra dig i nära kontakt med fladdermöss (inklusive vattenaktiviteter/grottforskning)
 • om du bor i ett landsbygdsområde med begränsade möjligheter till sjukvård och risken för rabies kan vara hög

Med eller utan vaccin, bör du alltid skydda dig och undvika att bli biten av djur i Peru. Håll dig borta från herrelösa djur, var försiktig runt djuraktiviteter och undvik kontakt med fladdermöss.

Tyfus

CDC rekommenderar tyfoid vaccin för alla resenärer till Peru, särskilt de ”som bor hos vänner eller släktingar eller besöker mindre städer, byar eller landsbygdsområden där exponering kan finnas via mat eller vatten”. Rent allmänt är det en bra idé att ta tyfus vaccinering. Det finns två typer av vaccin: ett oralt vaccin som består av fyra kapslar (en tas varannan dag) eller en injektion som ges en vecka före resan. Tyfoid vaccin är inte 100% effektivt, vanligtvis skyddas 50% till 80% av mottagarna. Vanliga försiktighetsåtgärder som noggrann hygien, handtvättning och noggrann matlagning skyddar mot tyfus.

Rutinmässiga vaccinationer

Innan du reser, se till att du är uppdaterad med dina rutinvaccinationer. Din läkare kommer att kunna kontrollera din vaccinationshistoria och låta dig veta vilka injektioner och ”booster shot” du behöver. Vaccinationerna inkluderar:

 • mässling, påssjuka, röda hund (MPR) vaccin
 • difteri, kikhosta, stelkramp (DPT) vaccin
 • poliovaccin