Bokningsvillkor

Telezol S.A.C., med det kommersiella namnet Tailor Made Peru, hädanefter Företaget, vill att Er resa ska bli så framgångsrik som möjligt och ett minne för livet. Var vänlig läs följande villkor noggrannt då de är Ert kontrakt med Företaget. För att boka en resa med Tailor Made Peru så accepterar Ni dessa villkor som bland annat beskriver vår avbokningspolicy och vissa restriktioner för vårt ansvar. Dessa villkor påverkar Era rättigheter och beskriver den bestämmande lagen som används för att lösa alla typer av konflikter.

Företagets offerter är giltiga under 9 dagar från det att de skickas. Om Ni har några frågor gällande er resa, bokningsproceduren eller säljvillkoren, så svarar Företagets personal mer än gärna på dessa. Offerter gäller ej internationella flyg till och från Sydamerika eller inom Sydamerika. Dessa offerter är endast giltiga under några få dagar och under vissa omständigheter endast under en dag. När en offert på internationellt flyg är tillhandahållen så måste denna betalas samma dag eller möjligen den följande dagen för att försäkra att priset på offerten fortfarande gäller. Företagets paketresor inkluderar ej internationella flyg till Sydamerika, internationella flygplatsavgifter, måltider som ej är specificerade på reseprogrammet, personliga utgifter, personlig försäkring, dricks och bärare av bagage.

1. Kontraktet
Kontrakter är mellan Tailor Made Peru (även känt som Företaget) och klienten, som kan vara vilken person som helst som reser, eller kommer att resa med en tur som tillhandahålls av Företaget. Ni som kund är ansvarig för att ha läst och förstått våra säljvillkor som beskrivs nedan. Genom att göra en bokning per telefon, via hemsidan, per e-mail eller liknande med Företaget eller dess Agenter, så accepterar Ni och binds av dessa villkor. Dessa villkor bildar ett bindande kontrakt. Det finns ingen annan muntlig eller skriven uppgörelse eller annat kontrakt än den/det som är beskriven/beskrivet här. Tjänsterna som tillhandahålls är turen/paketresan som refereras till i bokningsbekräftelsen. Dessa villkor gäller endast tjänsterna i våra reseprogram och inte internationella eller nationella flyg vilka gäller under flygbolagens villkor.

2. Säkra Er bokning
För att garantera en reservation så kräver Företaget ett fullständigt ifyllt bokningsformulär (antingen det på vår hemsida eller det som skickas via e-mail) tillsammans med den nödvändiga depositionen som specifieras vid den aktuella tidpunkten. Kunden är ansvarig för att ha läst och förstått Säljvillkoren och att ha visat detta genom att välja det rätta svaret på bokningsformuläret. En bokning är accepterad och bekräftad först från det datumet då Företaget skickat fakturan till kunden via e-mail, då kontraktet börjar att gälla. Företaget förbehåller sig rätten att avböja bokningar efter eget omdöme.

3. Kundinformation
För att Företaget ska kunna bekräfta och garantera kundens researrangemang så måste kunden tillhandahålla all nödvändig kundinformation tillsammans med den första betalningen, eller senast 60 dagar innan Turen/Resan startar, exkluderat sista-minuten bokningar. Om kunden ej tillhadahåller all kundinformation tidigare än 60 dagar innan avresedatumet så kommer en avgift på US$50.00 att faktureras. Om kundinformationen inte har tillhandahållits tidigare än 30 dagar innan kundens avresedatum  så förbehåller sig Företaget rätten att behandla resan som avbokad och normala avbokningsavgifter gäller. Kundinformation inkluderar passnummer, kopia på passinformationen, medicinskt formulär (endast för personer över 75 år), komplett namn, födelsedatum och nationalitet.

4. Slutbetalning & Extra kostnader
Slutbetalningen måste genomföras senast 60 dagar före kundens avresedatum. Om slutbetalningen inte genomförs i tid så behandlar Företaget resan som avbokad av kunden och avbokningsavgifterna gäller (se 8. Avbokning av Kunden).

Extra kostnader
Offerter är giltiga under 9 dagar från datumet de skickades. Om Företaget erhåller förskottsbetalningen på den 10:e dagen eller tidigare så garanterar vi att inga extra kostnader tillkommer.
Företaget reserverar sig rätten att höja priset på turen/resan för att ta i beaktande följande händelser: Aktioner från regeringen, valutaförändringar, transportkostnader (inkluderat bränslekostnader), flygplatsavgifter och höjda flygpriser. Företaget betalar summor upp till 2% av kostnaden för resan om extra kostnader skulle tillkomma. Detta gäller ej skatter som tillkommer efter Företaget publicerat sina reseprogram, försäkringspremier, och kostnader för ändringar i reseprogrammet efter önskemål från kunden. Kunden måste betala kostnaden som överstiger dessa 2%. Om de extra kostnaderna resulterar i en ökning av priset med mer än 10% så kan kunden avboka resan/turen inom 7 dagar efter underrättelsen om de extra kostnaderna och erhålla en full återbetalning. Kunden blir underrättad om alla extra kostnader senast 4 veckor innan avresa.

5. Om Kunden ändrar bokningen/reseprogrammet
En administreringsavgift på US$50.00 per person faktureras om en konfirmerad bokning är ändrad eller flyttas till ett annat datum, upp till 60 dagar innan avresa. Därefter så betraktas alla ändringar som en avbokning och är föremål för avgifter enligt nedan (se 8. Avbokning av Kunden).
Om en Kund inte kan resa av en anledning som Företaget anser rättfärdig så kan bokningen/resan flyttas till en annan person, detta är dock under förutsättningen att researrangemangen förblir desamma och att alla operatörer (även flygbolag) accepterar namnändringen. Om ett namnbyte är tillåtet så tas en administrationsavgift ut på US$50.00 per person om Företaget underrättas tidigare än 60 dagar innan avresa och US$100.00 per person om det är mindre än 60 dagar innan avresa, plus de extra kostnader som Företagets operatörer fakturerar för namnändringen.

6. Ändringar
(a) Ändringar av Företaget: Företaget reserverar sig rätten att ändra de tjänster som beskrivs i reseprogrammet innan en bokning är genomförd. Om en sådan ändring genomförs så underrättas Kunden vid bokningstillfället eller då ändringen tillkommer. Företaget försäkrar att det gör allt i sin makt för att arrangera resor och turer som beskrivna, men rimliga ändringar i reseprogrammet kan göras när det anses nödvändigt av Företaget. Om Företaget gör en stor ändring så informeras kunden så snart som möjligt om det finns tid innan avresan. Definitionen på en stor ändring är att ändringen påverkar minst 20% av dagarna i reseprogrammet. En stor ändring gäller inte flyg, transporter eller namngiven inkvartering. Företaget tar inget ansvar för ändringar i flygscheman eller flygtider då detta är flygbolagets ansvar. Om en stor ändring tillkommer på grund av force majeure eller oförutsägbara händelser så betalas ingen kompensation. När en stor ändring är gjord så kan Kunden välja mellan att acceptera ändringen, erhålla en full återbetalning eller att acceptera en alternativ tur/resa av Företaget tillsammans med kompensation enligt nedan.

Förutsatt att den stora ändringen inte är ett resultat av händelser utanför Företagets kontroll eller ansvar så betalas kompensation enligt följande:

Tidpunkt för underrättelsen till kunden
Mer än 42 dagar: Ingen ersättning
41 till 28 dagar: US$30.00 per person
27 till 14 dagar: US$40.00 per person
13 dagar eller mindre innan avresa: US$50.00 per person

Företaget betalar ingen kompensation om det tvingas avboka eller ändra Kundens resa/tur på gund av krig, krigshot, upplopp, civila stridigheter, industriella dispyter, terrorism, naturkatastrofer, kärnkraftskatastrofer, bränder eller extra väderförhållanden, epidemier eller hälsorisker, tekniska problem med transporterna, stängda eller överfulla flygplatser eller hamnar, ändringar på grund av omprogrammeringar eller avbokningar av flyg från flygbolagens sida, ändringar av flygbolag eller typ av flygplan, eller liknande händelser utanför Företagets kontroll.

Företaget är inte ansvarigt för straffavgifter för ändringar beroende av ”supersaver”-liknande anslutande tåg eller flyg, om en ändring tillkommer vad gäller avgångstider, datum, eller flygplats. Företaget  reserverar sig rätten att avboka en resa/tur under vilka som helst förutsättningar men kommer inte avboka en resa/tur mindre än 8 veckor innan avresa, förutom för force majeure eller om Kunden inte genomför slutbetalningen i tid. Om en resa avbokas, såvida det inte är på grund av avsaknad av slutbetalning, så ger Företaget en återbetalning eller erbjuder alternativa resor/turer av liknande standard och betalar kompensation enligt nedan. Ingen kompensation betalas om avbokningen sker på grund av force majeure eller på grund av faktorer utanför Företagets ansvar.

Tailor Made Peru kommer att göra sitt bästa för att säkra hotellen listade i rese-programmet som sänts till Kunden, men ibland är hotellen fullbokade. Vi reserverar oss rätten att boka det näst bästa alternativet ifall det första alternativet inte är tillgängligt. Priset kan höjas eller sänkas beroende på om det nya hotellet är dyrare eller billigare.

(b) Ändringar av Kunden:  Inom 60 dagar föra avresa så beror alla ändringar av en resa på tillgänglighet. Alla extra kostnader för att genomföra ändringen faktureras till Kunden samt även en ändringsavgift på US$50.00. Inga ändringar är tillåtna inom 10 dagar innan Kundens avresa.

7. Avbokning av Företaget
Företaget reserverar sig rätten att avboka en resa innan den är garanterad, men avbokar inte en resa mindre än 60 dagar innan avresa. En resa är garanterad först när den har en resenär som har betalt hela kostnaden för resan, såvida inte minimum för antalet personer säger annat. Företaget reserverar sig rätten att avboka en resa, även en garanterad resa, när som helst på grund av terrorism, naturkatastrofer, politisk instabilitet, eller andra externa händelser, force majeur, som gör det omöjligt för Företaget att arrangera resan som planerat. Om Företaget avbokar en gruppresa som är helt betald så får Kunden välja mellan en alternativ resa eller en full återbetalning. Företaget är inte ansvarigt för några extra kostnader som Kunden kan råka ut för som resultat av bokningen såsom visum, vaccinationer, ej återbetalbara flyg eller förlust av nöje, mm. Om den alternativa resan är värd mindre än den ursprungliga så erhåller Kunden en återbetalning av prisskillnaden. Om den alternativa resan är värd mer än den ursprungliga så betalar Kunden skillnaden.
Obs: Flygbolag har i visa fall 100% avbokningsavgifter

8. Avbokning av Kunden
Om Kunden vill avboka sin resa så gäller avbokningsavgifter enligt nedan. Dessa beräknas från den dagen som Företagen erhåller en skriven underrättelse.
Avgifterna är enligt nedan:
60 dagar eller fler innan avresa: Depositionen återbetalas ej
59 till 30 dagar innan avresa: en avgift på 60% av totalpriset
29 dagar till 14 dagar innan avresa: en avgift på 90% av totalpriset
Mindre än 14 dagar innan avresa: en avgift på 100% av totalpriset, ingen återbetalning sker.

Företaget rekommenderar starkt att skaffa reseförsäkring vid tidpunkten för resereservationen då detta täcker avbokningskostnader i vissa fall (Obs: dessa försäkringar gäller inte om anledningen till avbokningen är att man ångrade sig.).

9. Oanvända tjänster och Extra kostnader
Företaget ger inga rabatter, senareläggning av resor, eller återbetalningar för förlorade eller oanvända tjänster, detta inkluderar frivilliga eller ofrivilliga avbokningar vid t.ex. sjukdom, dödsfall inom familjen, mm. Företaget är inte ansvarigt för extra kostnader såsom hotellnätter, måltider, extra transporter, mm som ett resultat av oväntade ändringar i Kundens reseprogram på grund av ändringar av flyg, inställning av flyg, dåligt väder, krig, krigshot, upplopp, civila stridshandlingar, industriella dispyter, terrirism, naturkatastrofer, kärnkraftskatastrofer, bränder, extremt väder, epidemier, hälsorisker, mm.

10. Klagomål
Har Kunden klagomål på researrangemangen så är det ett kontraktsvillkor att Kunden berättar detta för den lokala representanten vid den aktuella tidpunkten. Gör Kunden inte detta så har Företaget inte möjlighet att utreda och åtgärda problemet och därmed så accepterar Företaget inte någon form av ansvar. Om Kunden har en dispyt med Företaget eller någon av dess anställda som inte Företaget kan lösa på plats så skriv till Företagets Säljrepresentant inom 28 dagar efter hemkomst så han/hon kan undersöka saken närmare.

11.  Reseförsäkring och avbokningsförsäkring
Reseförsäkring rekommenderas starkt för alla Kunder som bokar en resa med Tailor Made Peru S.A.C. och vi rekommenderar ett minimumskydd på US$75,000 vilket skall täcka personlig skada, medicinska utgifter, evakueringsutgifter, avbokningar och ändringar, mm. Företaget har en policy att kontrollera giltigheten och täckningen på våra Kunders reseförsäkring och vi reserverar oss rätten att ej tillåta Kunder att resa som inte har tillräckligt skydd. Om Kunden väljer att inte köpa reseförsäkring så måste han/hon skriva på ett formulär som säger att reseförsäkring rekommenderades av företaget med att Kunden vägrade, och skulle några problem uppstå vad gäller ändringar eller avbokningar av resan så kommer Kunden få stå för alla kostnader.

12. Medicinskt formulär
Av försäkringsskäl så måste alla Kunder över 75 år fylla i Företagets medicinska formulär som måste signeras och dateras av en praktiserande läkare och skickas till Företaget senast 30 dagar innan avresa. Om en Kund har bokat en resa med Företaget och inte kompletterar formuläret minst 30 dagar innan avresa så reserverar sig Företaget rätten att behandla resan som avbokad av Kunden från och med underrättelsedagen och de aktuella avbokningsavgifterna gäller (se ovan).

13. Kundens ansvar
Kunden accepterar anvisningarna och besluten från Tailor Made Perus  anställda, reseledare och agenter under resan/turen med Företaget. Om dessa personer anser att hälsan eller handlingarna av en Kund när som helst under resans gång riskerar säkerheten, komforten eller genomförandet av en resa/tur så kan Kunden bli utesluten från resan/turen. Vid hälsoproblem så kan Företaget göra nödvändiga arrangemang och senare fakturera dessa utlägg till Kunden. Om en Kund genomför en illegal handling så kan han/hon bli utesluten från turen och Företaget är inte längre ansvarigt för denna person.

Om Ni som Kund lider av en sjukdom av något slag som kan påverka andra människors komfort eller genomförande av en tur så måste Ni meddela Företaget detta vid bokningstillfället och underrätta detta i det medicinska formuläret. Ingen återbetalning ges för oanvända tjänster om en Kund exkluderas från en tur av någon av dessa anledningar. Kunden måste hela tiden följa lagar, sedvänjor och drogrestriktioner i alla besökta länder.

Kunden är ansvarig för att äga ett giltigt pass, att ha visum för det besökta landet, och att ha eventuella vaccinations certifikat som krävs för den aktuella resan. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter återresan. Kunden är även ansvarig för alla visum, tillstånd och certifikat, och försäkringspolicies under resan. Kunden accepterar fullt ansvar för att anskaffa sådana dokument och tillstånd och är ensam ansvarig för eventuella konsekvenser av saknade eller defekta dokument och tillstånd. All information och rådgivning som ges av Företaget vad gäller visum, vaccinering, klimat, kläder, bagage, specialutrustning, mm ges i god tro men Företaget kan inte hållas ansvarigt för denna typ av information och Företaget är inte ansvarigt för eventuella fel eller ofullständig information som Kunden får. För att Företaget så snabbt som möjligt ska kunna skicka resedokument såsom kuponger, reseprogram, och fakturor till Kunden så sänds denna information via e-mail.

14. Företagets ansvar
Kundbokningar accepteras under förutsättningen att Kunden förstår de risker som medföljer äventyrsresor och att Kunden genomför turer, vandringar, expeditioner, osv, i reseprogrammet på sitt eget ansvar. Det är också viktigt att Kunden förstår att även den mest nogrannt planerade resan kan gå fel. Sydamerika är trots allt fortfarande en kontinent i utveckling vad gäller grundläggande infrastruktur. Forutsättningarna är sådana att på vissa turer så kan det ibland ske förseningar samt otrevliga eller oförutsägbara händelser. Företaget kan inte acceptera klagomål baserade på sådana händelser och är heller ej ansvariga för dessa.

a) I de fall då Kunden ej råkar ut för personlig skada, så accepterar Företaget ansvar om några av resans/turens arrangemang som bokades med Tailor Made Peru S.A.C., inte tillhandahölls som beskrivet i reseplanen. I dessa fall så betalar Företaget en skälig kompensation om Kundens upplevelse av researrangemangen har blivit negativt påverkade, men betalar ingen kompensation om det hela inte har föranletts av något fel eller misstag hos Företaget eller dess operatörer och om anledningen till misstaget var Kundens eget fel, berodde på någon utomståendes handlingar, eller är sådant som varken Företaget eller dess operatörer kunde ha förutsett eller undvikit, även om alla försiktighetsåtgärder hade vidtagits.

b) I de fall som Kunden råkat ut för personlig skada eller dödsfall som resultat av en aktivitet som tillhör Företagets researrangemang så accepterar Företaget ansvar förutom i de fall då det inte har föranletts av något fel eller misstag från Företagets sida eller dess operatörer och anledningen till misstaget var Kundens fel, berodde på någon utomståendes handlingar, eller är sådant som varken Företaget eller dess operatörer kunde ha förutsett eller undvikit, även om alla försiktighetsåtgärder hade vidtagits.

c) Tailor Made Perus ansvar att betala kompensation enligt klausulerna 15(a) och 15(b) är begränsat, vad gäller flygresor, tågresor, hotell, till beloppen som specifieras i Warsawa konventionen som ändrades av Haag protokollet 1955, Bern konventionen från 1962, Aten konventionen från 1974 och Paris konventionen från 1962.

d) Tailor Made Perus  ansvar att betala kompensation enligt klausulerna 15(a) och 15(b) är föremål för tilldelningen av Kundens rättigheter till Företaget vad gäller rättigheterna gentemot agenter, operatörer eller underleverantör till Tailor Made Peru som i någon form är ansvariga för ett otillfredställande researrangemang eller Kundens död eller personliga skada.

15a. Begränsningar av Företagets ansvar

Tailor Made Peru S.A.C. äger eller opererar inte vissa enheter som tillhandahåller varor eller tjänster till Kundens resa. Företaget köper transportering (med flyg, buss, tåg, van eller annat), hotell och annan inkvartering, restauranger, turer och andra tjänster från olika fristående leverantörer. Alla dessa enheter och dess personal är fristående operatörer. Som ett resultat så är Tailor Made Peru inte ansvarigt för eventuell försummelse eller uppsåtligt agerande av någon av dessa enheter eller dess personal eller någon tredje person.

15b. Deklaration om befrielse av ansvar och medvetenhet om risk

När Kunden anländer till sin destination så är det nödvändigt att han/hon läser och skriver på en Deklaration om befrielse av ansvar och medvetenhet om risk som lyder som följer:

Jag är medveten om att denna Deklaration är gällande oavsett om jag reser till fots, med flyg, tåg, bil, båt eller andra transporteringssätt tillhandahållet av Tailor Made Peru S.A.C. (hädanefter “Företaget) under resan som Företaget organiserar.

Företaget är förpliktat att leverera sina tjänster med nödvändig nogrannhet och professionalism. Tiderna som anges i reseprogrammet är inte garanterade. Schemat är föremål för ändringar av Företaget; i detta fall så har Företaget inget ansvar för eventuell förlust eller skada som dessa förseningar eller ändringar kan orsaka Kunden.

Företaget har inget ansvar för force majeure, klimatfenomen eller naturliga händelser som kan ske före eller under resan, för eventuella skeenden som kan göra resan obehaglig eller svår, eller för förseningar eller förhinder av en tur, och kommer inte att kompensera för förlust av tjänster som Företaget har åtagit sig att tillhandahålla om detta beror på ovan nämnda faktorer.

Företaget har inget ansvar för risker som Kunden åtar sig som en konsekvens av resan.

Företaget är inte ansvarigt för eventuella psykologiska tillstånd eller hälsotillstånd hos Kunder som transporteras, eller för någon som helst typ av olycka som kan uppstå till följd av dessa psykologiska tillstånd eller hälsotillstånd eller för desamma till följd av en tredje person eller force majeure.

För alla vandrings/klättringsprogram så är det en extra kostnad på US$50.00 per föremål om det åsamkas skada på tältet/sovsäcken som tillhandahålls av Företaget.

Jag är medveten om att den här resan inte är återbetalningsbar under några som helst förutsättningar.

Jag deklarerar härmed att jag har läst och förstått villkoren som beskrivs ovan samt de Säljvillkor som Företaget beskriver på sin hemsida (eller i skickat material) och att jag är fullt medveten om att min signatur bekräftar denna deklaration.

16. Flexibilitet

Kunden förstår och medger att naturen av denna typ av researrangemang kräver betydande flexibilitet och anpassning. Reseprogrammet för varje resa/tur är endast representativt för typen av aktiviteter som äger rum och Företaget är ej tvingat enligt kontraktet att följa det ordagrant. Det är underförstått att rutten, schemat, programmet, transporteringssättet mm är föremål för ändringar utan behov av godkännande vid speciella händelser såsom sjukdom, mekaniska problem, inställda flyg, strejker, händelser till följd av politiska dispyter, gränskontrollsproblem, klimat, och andra oförutsägbara händelser.

17. Flygförseningar

Företaget är inte ansvarigt för inställda flyg eller förseningen av flyg, om detta beror på extremt väder, ändrade flygscheman, mekaniska problem, strejker, eller andra liknande orsaker. När stora förseningar resulterar i förlorad semestertid så ges inga återbetalningar från hotell eller operatörer. Flygbolag ger heller inga återbetalningar för flygförseningar, ibland så tillhandahåller de dock enligt eget omdöme måltider och inkvarteringar för att begränsa eventuella olägenheter för Kunden. Om Kunden måste betala för extra tjänster till följd av en försening så är Företaget inte ansvarigt för att återgälda detta såvida Företaget inte har lovat annat.

18. Faktorer utanför Tailor Made Perus kontroll (Force Majeure)

Tailor Made Peru S.A.C. är inte ansvarigt på något sätt för Kunders dödsfall, skada, sjukdom, försening, förlust av ägodelar eller för Företagets misslyckande att tillhandahålla tjänster till Kunden om detta beror på Force Majeure, såsom krig, terrorism, strejker, civila stridigheter, osv, eller andra händelser utanför Företagets kontroll.

19. Leverantörers villkor

Flygbolag, tåg, bussar och övriga leverantörer har sina egna säljvillkor och Ni som Kund är bundna av dessa. Vissa av dessa villkor kan eventuellt mildra eller utesluta leverantörens ansvar och de är också ofta föremål för olika internationella konventioner. Då det är relevant så kan kopior på dessa villkor vara tillgängliga på Företags kontor eller på den aktuella leverantörens kontor.

20. Lokala tillstånd

Kunden medger att han/hon kommer att besöka platser där politiska, kulturella, och geografiska tillstånd innebär vissa risker, faror och psykiska utmaningar som är större än dem närvarande i hans/hennes vardagsliv. Genom att boka med Företaget så medger Kunden att han/hon har reflekterat över dessa risker, faror och utmaningar och öppet accepterar dessa. Kunden är själv ansvarig för att bekanta sig med lokala sedvänjor, väder, psykiska utmaningar och lagar som gäller på varje destination och är uppmanad att innan avresa ta kontakt med sin lokala ambassad eller konsulat för destinationen.

21. Felaktigheter och ofullständiga uppgifter

Trots att Företaget har gjort att ambitiöst försök att verifiera korrektheten i dessa villkor så kan Företaget inte hållas ansvarigt för felaktigheter, ofullständiga uppgifter, eller omedvetna missförstånd som kan uppstå i dessa villkor på hemsidan eller i denna broschyr.

22. Sekretesspolicy

Företaget kommer att tillhandahålla Kundens personliga information till leverantörer och flygbolag för att kunna erbjuda Kunden de tjänster som ingår i paketresan. Företaget gör sitt yttersta för att skydda Kundens personliga information.

23. Speciella önskemål

Speciella önskemål såsom intillliggande rum, typ av säng, rökfria rum och speciell kost, ska meddelas vid bokningstillfället. Var vänlig observera att Företaget kommer göra allt för att tillgodose dessa önskemål; men de kan inte garanteras.

24. Priser

Priser och offerter är baserade på aktuella växelkurser, priser, och skatter. Tailor Made Peru reserverar sig rätten att höja priset för en paketresa för att täcka ökade kostnader, priser och skatter som erhållits efter priset publicerats, och för att återspegla fluktuationer i valutamarknaden. Tailor Made Peru är under inga omständigheter skyldiga att ge prisinformation om enskilda tjänster som ingår i paketresan.

25. Omedelbar Check-in

På de resor där omedelbar check-in inte har inkluderats i priset så kommer Företaget göra sitt yttersta för att hotell och vandrahem erbjuder denna tjänst; men den är inte garanterad. De flesta hotell och vandrahem tillåter check-in först under sen morgon eller tidig eftermiddag. Vill Kunden ha rummet redo för omedelbar check-in vid ankomst så kan Företaget ordna detta till en extra kostnad.

26. Aktiva program

På specifika program så existerar aktiva turer. För att kunna njuta av dessa så krävs en viss nivå av fysisk status. Den nödvändiga nivån är ungefär den man skulle uppnå genom dagliga aktiviteter såsom golf, joggning, snabba promenader, tennis, mm. Aktiviteter under programmet kan inkludera vandringar, ridning, cykling, aktiviteter på hög höjd, mm. Företaget fordrar därför information om någon av deltagarna har några fysiska tillstånd eller handicap som kan skapa en fara för honom/henne själv eller andra deltagare. Om det minsta erfoderliga fysiska tillståndet inte möts för en viss tur så reserverar sig Företaget rätten att neka denna person access till turen. Företaget reserverar sig även rätten att avlägsna en person från en tur som har ett sådant tillstånd att han/hon skapar en risk för sig själv eller andra, eller på annat sätt påverkar övriga deltagares tillfredställelse på ett negativt sätt. Har Ni några frågor eller behöver något klarläggande om en specifik tur så var vänlig fråga om detaljer vid bokningstillfället.

27. Barnpolicy

På alla program, om inte annat är specifierat, så är den maximal åldern för att betraktas som barn 11 år och 11 månader. Barn äldre än detta betraktas som vuxna och betalar fullt pris.